Karpacki Ośrodek Wsparcia Straży Granicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

Dziś jest: Czwartek, 8 grudnia 2016, serwis aktualizowany: 19.10.2016 o godzinie: 12:45

Strona Główna

WITAMY NA STRONIE BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ

KARPACKIEGO OŚRODKA WSPARCIA STRAŻY GRANICZNEJ

W NOWYM SĄCZU

 

 

Adres:

Karpacki Ośrodek Wsparcia Straży Granicznej

Im. 1 Pułku Strzelców Podhalańskich w Nowym Sączu

33-300 Nowy Sącz
ul. 1 Pułku Strzelców Podhalańskich 5

 

Służba dyżurna Karpackiego Ośrodka Wsparcia SG: (+48 18) 415 30 08

 

Sekretariat Komendanta Karpackiego Ośrodka Wsparcia SG:

tel. (+48 18) 415 30 02
fax (+48 18) 415 37 01
e-mail: komendant.karpacki@strazgraniczna.pl

 

Kontakt w sprawie naboru do służby w Straży Granicznej:

tel. (018) 415 30 48, (018) 415 30 47, poniedziałek – piątek w godzinach 7.30 - 15.30
Warunki przyjęcia do służby przygotowawczej i stałej w SG - kliknij, aby zobaczyć

 

Skargi i wnioski:

Przyjmujemy skargi kierowane pocztą elektroniczną do Komendanta Karpackiego Oddziału SG
na adres email: skargi.karpacki@strazgraniczna.pl

 

Informacje dotyczące naruszeń prawa dotyczących związanych z ochroną granicy państwowej:

Komenda Główna SG w Warszawie:  (0-800) 422-322
 

Komendant Karpackiego Ośrodka Wsparcia Straży Granicznej w Nowym Sączu przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków :
  • w poniedziałki od godz. 9.00 - 10.00
  • w czwartek od godz. 15.00 - 16.00

 

Wyznaczony funkcjonariusz Referatu Nadzoru i Kontroli KOWSG przyjmują obywateli w sprawach skarg i wniosków :
  • w od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 - 14.00
  • w poniedziałki w godz. 15.30 - 16.30

 

Udostępniania materiałów:

Podejmowanie decyzji o udostępnieniu materiałów do przygotowania prac naukowych należy do kompetencji Komendanta Głównego Straży Granicznej. Chcąc więc skorzystać z informacji, należy skierować wniosek na adres podany poniżej:

Komendant Główny Straży Granicznej
Al. Niepodległości 100
02-514 Warszawa


za pośrednictwem

Dyrektora Biura
Ochrony Informacji Niejawnych
Komendy Głównej Straży Granicznej.

Aby wniosek spełniał wymogi formalne, powinien (zgodnie z zarządzeniem nr 28 MSWiA z dn. 22 września 2000r. § 40 ust. 7) zawierać:

  • temat i zakres pracy naukowej lub cel wykorzystania;
  • dane osobowe ubiegającego się, nazwę instytucji, w której lub na rzecz której praca jest realizowana.

W treści wniosku powinny znaleść się informacje o czasie prowadzenia badań i pozyskiwania danych.

Dodatkowo należy dołączyć załączniki:

  • ksero indeksu;
  • zaświadczenie, że jest się studentem danej uczelni, pracownikiem naukowym instytucji, podaj±c temat pracy i pod czyim kierunkiem jest realizowana.

Wszystkie dokumenty powinny być zredagowane w języku polskim (ewentualnie przetłumaczone przez uprawnioną osobę).

 

do góry